Památník písemnictví na Moravě

Muzejní a benediktinská knihovna

Mgr. Jiří David, Ph.D. 
vedoucí knihovny,
odborný knihovník

tel.: 547 229 099
j.david@muzeumbrnenska.cz

Bc. Eva Hofírková, DiS.
knihovnice
tel.: 547 229 099
e.hofirkova@muzeumbrnenska.cz

Alena Trojanová
knihovnice
tel.: 547 229 099
a.trojanova@muzeumbrnenska.cz

 
created by: Trinet a.s., design Václav Houf