Památník písemnictví na Moravě

PaedDr. Libor Kalina
vedoucí pobočky
kurátor – literární historik
tel.: 547 229 136
l.kalina@muzeumbrnenska.cz

Mgr. Andrea Procházková, Ph.D.
kurátorka - literární historik
tel.: 547 229 932

a.prochazkova@muzeumbrnenska.cz

Mgr. Miroslava Šudomová
kurátorka – literární historička
tel.: 547 229 932
m.sudomova@muzeumbrnenska.cz

Ivan Zálešák
průvodce
tel.: 547 229 126
prohlidky.rajhrad@muzeumbrnenska.cz

Lenka Vágnerová
průvodkyně
tel.: 547 229 126
prohlidky.rajhrad@muzeumbrnenska.cz

Miroslava Koláčková
průvodkyně
tel.: 547 229 126
prohlidky.rajhrad@muzeumbrnenska.cz

Josef Konečný
průvodce
tel.: 547 229 126
prohlidky.rajhrad@muzeumbrnenska.cz

RNDr. Hana Vostrejšová
průvodkyně
tel.: 547 229 126
prohlidky.rajhrad@muzeumbrnenska.cz 

Lenka Žaliová
průvodkyně - lektorka
tel.: 547 229 136
l.zaliova@muzeumbrnenska.cz

 

Lada Rapouchová
uklízečka
tel.: 547 229 136
prohlidky.rajhrad@muzeumbrnenska.cz

Alena Perničková
uklízečka
tel.: 547 229 136
prohlidky.rajhrad@muzeumbrnenska.cz

 

created by: Trinet a.s., design Václav Houf